S. 6 (2014)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế Việt Nam năm 2013: các xu hướng chính, vấn đề và triển vọng Tóm tắt PDF
Trần Đình Thiên 3-19
Mối quan hệ giữa đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và tăng trưởng Tóm tắt PDF
Vũ Hoàng Dương, Phí Vĩnh Tường, Phạm Sỹ An 20-29

Tài chính - Tiền tệ

Chính sách tiền tệ của Việt Nam: những thách thức và yêu cầu đổi mới Tóm tắt PDF
Tô Ánh Dương 30-38

Quản lý kinh tế

Doanh nghiệp xây dựng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Cao Văn Kế, Đỗ Tuấn Thành 39-47
Liên kết doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa trong lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thị Thu Thủy 48-55
Thực trạng chuyển giá của các công ty đa quốc gia hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan 56-62

Nông nghiệp – Nông thôn

Sở giao dịch nông sản ở Việt Nam: tiện ích và những hỗ trợ từ phía Nhà nước Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thu Hằng, Mai Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Hiền 63-69

Kinh tế địa phương

Chính sách phát triển vùng: bất cập và một số giải pháp Tóm tắt PDF
trần Thị Thu Hương 70-76