S. 7 (2014)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Quan điểm khoa học về sự thoát đáy Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thạch 3-10
Thách thức đối với tiến trình công nghiệp hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa: lý thuyết và vận dụng cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Quỳnh Anh 11-18

Tài chính - Tiền tệ

Sở hữu quản lý, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp - nghiên cứu các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Xuân Vinh 37-43

Quản lý kinh tế

Mô hình tối ưu hóa đầu tư cho giáo dục: hàm ý cho giáo dục đại học Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hoan 19-25
Rủi ro tiềm ẩn nợ công Việt Nam và một số vấn đề đặt ra Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Tài 26-36

Dành cho các nhà kinh doan

Ý định thay đổi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của khách hàng tại thị trường Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thanh 48-55
Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tú 56-64

Kinh tế thế giới

Điều hành chính sách tiền tệ tại Anh và châu Âu: một số bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Vi Trọng 65-77

Điều tra

Mô hình tối thiểu hóa chi phí giảm ô nhiễm dựa theo nguyên lý cân bằng biên Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Song, Nguyễn Xuân Hữu, Nguyễn Xuân Điệp 44-47