T. 437, S. 10 (2014)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Hợp tác phát triển vùng Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia và vai trò của Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thuấn 3-13
Vai trò của Chính phủ trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Quang Cảnh 14-20
Hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam: vấn đề và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Hòa, Đào Thị Huyền Anh, Trần Thị Vân Anh 21-30

Tài chính - Tiền tệ

Đôla hóa ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Tô Ánh Dương 31-37

Quản lý kinh tế

Doanh nghiệp ngoài nhà nước: vai trò và thực trạng Tóm tắt PDF
Vũ Hùng Cường, Bùi Trinh 38-44

Kinh tế địa phương

Khảo sát sự tham gia của hộ nghèo trong chuỗi giá trị ngành chè ở Thái Nguyên Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Hảo, Đỗ Thùy Ninh 45-51

Dành cho các nhà kinh doan

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến danh tiếng của doanh nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Hà Minh Quân 52-58

Kinh tế thế giới

Chính sách tỷ giá của Trung Quốc từ sau khi gia nhập WTO và hàm ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Đình Ánh, Đặng Thị Phương Hoa 59-67
Thương mại Việt Nam - Trung Quốc: những rủi ro phát triển Tóm tắt PDF
Phạm Bích Ngọc 68-76