T. 440, S. 1 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Những đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 30 năm đổi mới Tóm tắt PDF
Đỗ Hoài Nam 3-16
Cơ chế thực hiện quyền sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Châu 17-21

Tài chính - Tiền tệ

Xây dựng hàm cầu tiền của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Lê Thanh Tùng 24-32
Ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Tóm tắt PDF
Vũ Sỹ Cường 33-42

Kinh tế địa phương

Phân tích mối nội vùng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ dựa trên bảng I-O vùng dạng phi cạnh tranh Tóm tắt PDF
Ngô Văn Phong, Bùi Trinh 54-61
Những vấn đề đặt ra đối với sản phẩm điều ở vùng Tây Nguyên trong chuỗi giá trị toàn cầu Tóm tắt PDF
Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Đình Hòa 62-72

Kinh tế thế giới

Sự phát triển đặc khu kinh tế Thâm Quyến Trung Quốc - gợi ý kinh nghiệm đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Hứa Thanh Bình 73-78