T. 442, S. 3 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam năm 2014 và một số dự báo năm 2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Anh 3-11
Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-2013: thành tựu, hạn chế định hướng và giải pháp Tóm tắt PDF
Bùi Quang Bình 12-21

Tài chính - Tiền tệ

Ứng dụng mô hình nhân tố khám phá phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Xuân Hương 22-28

Kinh tế đối ngoại

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa thương mại Việt - Trung và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1992-2013 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Minh Lý, Phạm Thị Ngân, Lê Tuấn Lộc 41-50
Các nội dung cơ bản và xu hướng chính sách đầu tư trong cá hiệp định đầu tư quốc tế Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Quyên 51-58

Quản lý kinh tế

Hoạt động đào tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam: một số gợi ý từ kết quả khảo sát Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thắng 29-34
Sử dụng phương pháp tính chi phí dựa trên cơ sở hoạt động để kiểm soát chi phí cung ứng logistics tại doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Văn Thị Thái Thu 35-40

Kinh tế địa phương

Nhà ở chi người lao động trong cá khu công nghiệp Bắc Trung Bộ Tóm tắt PDF
Bùi Văn Dũng 59-65
Bắc Ninh phát triển du lịch dựa vào lợi thế địa phương Tóm tắt PDF
Lê Thanh Tùng 66-71

Kinh tế thế giới

Kinh tế Hồi giáo tại các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi và một vài lý giải về tình trạng thu nhập trung bình Tóm tắt PDF
Bùi Nhật Quang 72-77