T. 44, S. 5 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Tú Anh, Hồ Thúy Ngọc, Nguyễn Thu Thủy 3-12
Mấy vấn đề phát triển doanh nghiệp 15 năm (2000 - 2014) và giai đoạn 2011 - 2014 (tiếp theo số trước)) Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thái 13-23

Tài chính - Tiền tệ

Xác định tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Hồng Thái 24-32
Khơi thông nguồn vốn trên thị trường chứng khoán cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Phương 33-42

Kinh tế đối ngoại

Thương mại biên giới Việt - Trung: hạn chế của mô hình hiện tại và những tác động đến nền kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Hoàng Linh 71-77

Nông nghiệp – Nông thôn

Biến động kinh tế xã hội với người nghèo nông thôn: tác động và ứng phó Tóm tắt PDF
Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Thọ Quang Anh 43-51

Kinh tế địa phương

Các yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Thép 61-70

Dành cho các nhà kinh doan

Thị trường công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu và hiện tượng HUAWEI Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Lãm 52-56