T. 446, S. 7 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Đóng góp của "biến lao động" vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: khó lạc quan với dư lợi dân số Tóm tắt PDF
Lưu Bích Ngọc 3-13

Tài chính - Tiền tệ

Mối quan hệ giữa rủi ro hệ thống và các chỉ số tài chính của các công ty trong ngành bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ngô Vi Trọng, Đỗ Thế Hiệp 38-48

Quản lý kinh tế

Đánh giá chất lượng dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Lợi, Hoàng Văn Hải, Đàm Thị Thủy, Lê Huyền Trang 14-23
Vận dụng phương thức quản lý dựa vào kết quả trong quản trị hiệu quả trường đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Minh Phương 24-28
Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Vũ Anh Dũng, Vũ Hồng Nhung 29-37

Nông nghiệp – Nông thôn

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam: cơ hội, thách thức từ các tiến trình hội nhập hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Thu, Vũ Văn Trung, Lê Thị Thanh Xuân 49-60
Biến đổi xã hội nông thôn Đồng bằng sông Hồng qua nghiên cứu vốn xã hội (trường hợp nghiên cứu xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) Tóm tắt PDF
Lê Hữu Ảnh, Đặng Hải Yến 61-69

Kinh tế thế giới

Kinh nghiệm quản trị công ty tại các doanh nghiệp nhà nước của Singapore và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Thủy 70-77