T. 448, S. 9 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Quan hệ giữa đầu tư công với lạm phát và nợ công ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Toàn Thắng, Nguyễn Minh Châu 3-13
Chất lượng nguồn nhân lực cho tăng trưởng và vấn đề đào tạo quá mức ở Việt Nam Tóm tắt Không đề
Nguyễn Đức Thanh, Hoàng Khắc Lịch, Nguyễn Thúy Nhị 14-24
Quan hệ hai chiều giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-2012 Tóm tắt PDF
Vũ Hoàng Dương 25-35

Kinh tế đối ngoại

Thương mại Việt Nam - EU: kỳ vọng từ FTA Tóm tắt PDF
Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Hoàng 72-76

Quản lý kinh tế

Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Triệu Quốc Hưng 34-40
Khoáng cách văn hóa quốc gia và khả năng thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia Tóm tắt PDF
Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc 41-52

Nông nghiệp – Nông thôn

Quản lý rủi ro từ biến động kinh tế - xã hội: can thiệp chính sách của Chính phủ và ứng phó của hộ nghèo ở nông thôn Tóm tắt PDF
Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Minh Thu, Trịnh Quang Thoại 53-60

Kinh tế địa phương

Tác động từ biến động dân số tới tăng trưởng kinh tế của miền Trung - Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Bùi Quang Bình, Bùi Quang Trung 61-71