T. 451, S. 12 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Môi trường đầu tư ở Việt Nam và vấn đề phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thiên 3-12
Thực trạng tích tụ dân số và động lực di dân đến vùng công nghiệp hóa - đô thị hóa nhanh: trường hợp Đông Nam Bộ, Việt Nam Tóm tắt PDF
Lưu Bich Ngọc, Hà Tuấn Anh 13-22
Đồng Nhân dân tệ tham gia vào giỏ tiền tệ quốc tế và tác động của nó đến nền kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Đặng Thị Phương Hoa 23-31

Tài chính - Tiền tệ

Tái cấu trúc quản lý, kinh doanh vốn theo thông lệ quốc tế trong tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nghiêm Xuân Thành 40-49

Kinh tế đối ngoại

Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương trong bối cảnh suy trầm của kinh tế thế giới Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thành 68-72

Quản lý kinh tế

Nhận diện và phân bổ các yếu tố rủi ro trong hình thức hợp tác công - tư để phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Tạ Văn Hưng 32-39

Kinh tế địa phương

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Trung Bộ Tóm tắt PDF
Trương Thị Mỹ Nhân, Nguyễn Vĩnh Thanh 50-58
Giải pháp chính sách phát triển khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế / Tóm tắt PDF
Trần Nhật Tân 59-67