T. 453, S. 2 (2016)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Ảnh hưởng của nợ công và lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam: nghiên cứu định lượng bằng mô hình ARDL Tóm tắt PDF
Võ Hữu Phước, Nguyễn Quyết 3-11
Đánh giá mức học phí giáo dục đại học công lập của Việt Nam giai đoạn 2015-2020 Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hoan 12-20
Tình thế của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trước ngưỡng của các cam kết hội nhập Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hà 21-28

Tài chính - Tiền tệ

Phân tích biệt số trong dự báo khó khăn tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Thị Loan 36-43
Kết hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Cơ 44-49

Quản lý kinh tế

Nợ của doanh nghiệp nhà nước: mối đe dọa nợ công Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thế Anh, Phạm Ngọc Quỳnh 29-35

Nông nghiệp – Nông thôn

Thức ăn chăn nuôi - nhân tố then chốt quyết định sự phát triển của ngành chăn nuôi Tóm tắt PDF
Vòng Thình Nam 50-55
Các nhân tố tác động đến năng suất nuôi trồng thủy sản ven biển Nam Trung Bộ Tóm tắt PDF
Bùi Đức Hùng, Bùi Đức Phi Hùng, Phạm Quốc Trí 56-64

Kinh tế địa phương

Xu hướng tích tụ dân số: tính chọn lọc và những ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Linh, Lưu Bích Ngọc 65-72
Vai trò của đầu tư, công nghệ đến tăng trưởng kinh tế tại vùng Trung Bộ Việt Nam Tóm tắt PDF
Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh 73-77