T. 457, S. 6 (2016)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Chính sách liên kết doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước Tóm tắt PDF
Lê Xuân Sang, Dương Nhật Huy 3-12
Thương mại và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2014 Tóm tắt PDF
Phạm Sỹ An 13-21
An ninh năng lượng tại Việt Nam: các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Trúc Lê, Hoàng Thị Dung, Lưu Quốc Đạt 22-27
Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong làn sóng tự do hóa thương mại mới tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Mai Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Bình 28-34

Tài chính - Tiền tệ

Tăng cường phòng chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Tóm tắt PDF
Lê Thanh Tâm, Nguyễn Thế Tùng 35-42

Kinh tế đối ngoại

Xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung nhìn từ khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Hoa 50-56
Đo lường xuất khẩu gạo tiểu ngạch đi Trung Quốc và một số hàm ý chính sách Tóm tắt PDF
Phạm Quang Diệu, Nguyễn Việt Anh, Đoàn Thị Thu Hương 57-65

Kinh tế địa phương

Giải pháp xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga 43-49

Kinh tế thế giới

Ảnh hưởng của thị trường lúa gạo thế giới đến xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Bằng, Nguyễn Thị Thanh Xuân 66-72
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan dưới tác động của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu (2009-2016) Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 73-77